تبلیغات
دست نوشته های کوهنورد نیشابوری - پیمان نامه ی پیشنهادی صعود قلم

زندگی و لذت آزادی در اوج بلندی ها

پیمان نامه ی پیشنهادی صعود قلم

نویسنده :داود مدقن
تاریخ:چهارشنبه 21 دی 1390-11:25 ق.ظ

به استحضار جامعه کوهنویسی میرساند پس از جمع بندی مرامنامه ها و پیشنهادات کوهنویسان در خصوص تدوین پیمان نامه صعود قلم هیئت اجرایی در چندین جلسه ی مجازی اقدام به جمع بندی و تدوین این پیمان نامه نموده است .

این پیمان نامه به صورت پیش نویس جهت تصویب منتشر می گردد و دوستان کوهنویس پس از مطالعه ی آن حداکثر تا 20 دی ماه سال 1390 می توانند نظرات خود را به صورت کامنت عمومی در وبلاگ صعود قلم درج نمایند و در پایان هیئت اجرایی در خصوص پیشنهاد ها و انتقادات مطرح شده به مفاد این پیمان نامه پس از بررسی  اقدام به اصلاح می نماید .

تذکر : کامنتهای مربوط به این پیمان نامه به صورت عمومی منتشر خواهد شد

تذکر 2 : عدم ارائه ی انتقاد و پیشنهاد به صورت کامنت در وبلاگ صعود قلم به منزله ی  تائید این پیمان نامه است

 پیمان نامه صعود قلم

فصل اول: کلیات

1-     تعاریف:

-     کوهنویس: طبیعت گرد ، کوه رو و کوهنورد وبلاگنویسی که موضوع وبلاگش در حوزه یکی از ورزشهای مرتبط با طبیعت و کوهستان باشد.

 -     بازرسین:

-     برگزارکننده یا برگزارکنندگان:

-     مجریان انتخابات هیات اجرائی:

 

-     صعود قلم: همایش سالیانه کوهنویسان است که  به منظور دیدار وبلاگنویسان در محیط حقیقی ، تبادل افکار و ارائه ایده های نو در برخورد با مطالب کوه و کوهنوردی و هدف گزاری نوشتاری در وبلاگ های مربوطه ، مطابق با مفاد این پیمان نامه  می باشد .

-     شرکت کنندگان: کلیه کوهنویسانی که شش ماه از ایجاد  . وبلاگشان گذشته و در طول سال حداقل  5 موضوع در خصوص طبیعت ، کوه و یا کوهنوردی به قلم خودشان در وبلاگ درج شده باشد.

-     کوهنویس فعال: کوهنویسی که وبلاگش در سال گذشته­ی  بطور متوسط یک بار در ماه  به روز شده باشد.

-     عضو فعال صعود قلم: کوهنویس فعالی که حداقل در دو دوره گذشته صعودقلم شرکت کرده باشد.

-     اکثریت نسبی آرا مجمع عمومی : منظور نصف به علاوه یک می باشد.

-     اکثریت مطلق آرا مجمع عمومی : منظور دو سوم از کل  آرا می باشد.

2-     نوع فعالیت: غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیردولتی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران ، رعایت مسائل زیست محیطی ، حفاظت از طبیعت ، آثار باستانی و مفاد این پیمان نامه

3-     صعود قلم یک همایش مستقل بوده  و زیر مجموعه ی هیچ سازمان یا ارگانی اعم از دولتی یا غیر دولتی نمی باشد .

4- ارگانها و سازمانهای مردم نهاد و شخصیتهای حقیقی و حقوقی می توانند جهت پشتیبانی برنامه به عنوان حامی مالی  برنامه صعود قلم نقش داشته باشند

فصل دوم: چشم انداز و اصول

 5-     ماموریت صعود قلم ایجاد فضای همدلی و همکاری بین کوهنویسان در فضای واقعی  ، ایجاد انگیزه برای  کوه نویسان غیر عضو از طریق برگزاری گردهمایی های سراسری در محیط با طراوت طبیعت ، نشست ها و سمینارهای علمی و تخصصی ، کارگاه های آموزشی  به منظور انتقال تجربیات؛ افزایش ارتباطات، ارتقاء سطح کیفیت فرهنگ و دانش عمومی و تخصصی کوهنوردی پرداختن به موضوعات مربوط می باشد .

6-     آرمان صعود قلم ایجاد محیط مجازی هنجار، پویا و مولد و نیز افزایش ارتباطات ملی و بین المللی و شناساندن ایران و پتانسیل های ورزشی , طبیعی و باستانی  با ارزش آن به سایر علاقمندان داخلی و خارجی می باشد .  

7-     ارزشهای صعود قلم: تعالی انسان، احترام متقابل، اعتماد به دیگران، صداقت و شفافیت در گفتار و رفتار ، استفاده از خردجمعی، انجام کار گروهی، ایجاد وحدت و همدلی است.

8-     کلیه نظرسنجی ها و رای­گیریهای صعود قلم از سوی کوهنویسان توسط هیات اجرایی منتخب صعود قبلی انجام شده و مکانیزم شفافیت و اطلاع رسانی صحیح و منطقی توسط هیات اجرایی باید پیش بینی گردد. بازرسین منتخب همزمان با انتخابات هیات مدیره بر نحوه برگزاری انتخابات و نظر سنجی ها نظارت خواهند داشت.

 

 فصل سوم: ساختار و وظایف

 9-     ارکان صعود قلم عبارتند از: هیاًت اجرایی، مجمع عمومی، بازرسین و برگزار کننده یا برگزار کنندگان صعود قلم .

10-     عالی ترین رکن صعود قلم هیاًت اجرایی می باشد که در هنگام برگزاری همایش و بصورت حضوری انتخاب می گردد.

11-  وظیفه هیاًت اجرایی : اجرای پیمان نامه  و به رای گذاشتن تغییرات ساختاری لازم جهت تصویب توسط مجمع عمومی , اداره وبلاگ رسمی صعود قلم و انتشار اطلاعیه ها و گزارش صعود نوشته شده توسط برگزار کننده یا برگزارکنندگان و ارتباط موثر و مستمر با اعضای شرکت کننده در صعودهای قبلی و انعکاس فعالیتهای شاخص کوهنوردی و صیانت از کوهستان اعضای فعال صعود قلم

 12-  تعریف مجمع عمومی : مجمع عمومی تشکلی است که مسئولیت انتخاب هیاًت اجرایی و بازرسان و همچنین تصویب پیشنهادات هیئت اجرایی را بر عهده دارد .

13- اعضای مجمع عمومی : اعضای مجمع عمومی شامل تمامی کوهنویسان فعالی است که دارای شرایط پیمان نامه  بوده و در همایش صعود قلم حضور دارند .

14- فعالیتهای مجمع عمومی می تواند در فضای مجازی یا واقعی باشد . تا تدوین دستورالعمل مورد قبول فضای مجازی ، انتخابات هیات اجرایی  فعالیت مجمع عمومی در امر انتخابات در فضای حقیقی خواهد بود .

15-  تعداد اعضای هیات اجرایی 9  نفر می باشد .  5 نفر اول عضو اصلی و 2 نفر علی البدل و 2 نفر بازرس انتخاب می شوند.

16-  اگر یکی از اعضای اصلی هیات اجرایی استعفا داده یا به مدت سه ماه پیوسته در انجام وظایفی که به او محول شده کوتاهی نماید . موضوع در جلسه داخلی هیات اجرایی طرح و در صورت تصویب ، هیات اجرایی مجاز به جایگزینی  یکی از اعضای علی البدل خواهد بود .

17-  به منظور سهولت در هماهنگی ها، اعضای هیئت اجرایی  براساس توافق، یک نفر از اعضای خود را به عنوان مسئول هماهنگی بین خود و یک نفر به عنوان مسئول وبلاگ و روابط عمومی هیئت اجرایی انتخاب می نمایند .

18-  برگزارکننده یا برگزارکنندگان به عنوان مسئول اجرایی برنامه، وظیفه برگزاری آبرومندانه برنامه صعود قلم را در چارچوب مفاد این پیمان نامه بر عهد دارند .

19-  برگزارکننده یا برگزارکنندگان به عنوان مسئول اجرایی برنامه اجازه ورود به مسائل راهبردی صعود قلم را نداشته و صرفا" برگزاری صعود قلم را مطابق مفاد این پیمان نامه عهده دار خواهد بود .

20-  برگزارکننده یا برگزارکنندگان برنامه می­توانند از كمكهای مادی و معنوی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (كه منع قانونی نداشته باشند) صرفا جهت برگزاری برنامه صعود قلم استفاده نماید به شرطی که استقلال صعود قلم حفظ گردد و موظف اند شرح كمكهای گرفته شده را ضمن تشكر از حامیان در برنامه صعود قلم به صورت کاملاً شفاف به سمع و نظر عموم رسانده و آنرا در گزارش رسمی خود نیز درج نماید. معیار حفظ استقلال صعود قلم رای حداكثر نسبی مجمع عمومی می باشد.

21-  برگزارکننده یا برگزارکنندگان مكلف اند حداكثر ظرف مدت یك ماه بعد از برنامه صعود قلم؛ گزارش رسمی برنامه (شامل شرح برنامه­های اجرا شده و نتایج مذاکرات و رای گیری مجمع عمومی و اتفاقات تاثیرگذار بر برنامه را به ترتیب زمان و نیز مشكلات و پیشنهادات) برای مسئول اجرایی برنامه سال بعد را جهت بازتاب در وبلاگ صعود قلم به هیئت اجرایی منتخب ارائه نماید.

 فصل چهارم: مجمع عمومی

 22-  اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی در مورد انتخاب هیات اجرایی بصورت رای اکثریت نسبی می­باشد و برای اصلاح پیمان‏نامه ، تعیین راهبردها و خط مشی­ها، براساس رای اکثریت مطلق است.

23-  رای­گیری برای انتخاب هیات اجرایی در جلسه مجمع عمومی انجام خواهد شد. برگزارکننده یا رگزارکنندگان  موظف اند ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات هیات اجرایی به عنوان بخشی از برنامه صعود قلم گنجانده شود .

24-  برای رای­گیری جهت انتخاب اعضای هیات اجرایی در جلسه مجمع عمومی؛ وبلاگنویسان شرکت کننده  از میان خود تعداد 3داوطلب را به عنوان مجریان انتخابات برمی­گزینند. و انتخابات با نظارت آنان انجام می شود .  با انتخاب ناظران انتخابات دوره  بعد ، وظایف هیات اجرایی دوره فعلی خاتمه می‏یابد .

25-  انتخاب نحوه رای­گیری در مجمع عمومی به عهده ناظران و برگزار کنندگان می باشد . شیوه رای گیری باید به گونه ایی انتخاب شود که مورد تایید اکثریت نسبی حاضرین باشد .

26-  وظیفه مجریان انتخابات پس از تعیین اعضای هیات اجرایی جدید و اعلام اسامی آنان  پایان می یابد

27-  اگر در تعیین راهبردها و خط مشی ها یا اصلاح پیمان نامه ، مجمع عمومی  به جمع بندی نهایی نرسید، درصورت توافق اعضای این مجمع به ادامه جلسه در محیط مجازی نسبت به آن بنا به صلاحدید هیئت اجرایی به رای عمومی گذاشته خواهد شد.

28-  در صورتی که در خواست بیست نفر از کوهنویسان جهت تغییر در روند پیشبرد پیمان نامه را در وبلاگ یا وبسایت صعود قلم داشته باشیم . هیئت اجرایی موظف است این در خواست را بررسی و به رای عمومی بگذارد.

29-  در صورتیكه تعداد پیشنهادات برای اجرای برنامه صعود قلم بیشتر از 4 مورد باشد، رای گیری در مجمع عمومی می­تواند به این صورت برگزار شود كه هر كوهنویس فعال دارای 2 یا 3  انتخاب باشد كه امتیاز آنها بر اساس اولویت رای كوهنویس از پیش مشخص شده باشد.

 

 فصل پنجم: شرایط ارکان

 30-  مجمع عمومی  از وبلاگنویسان حاضر در صعود قلم ) شرکت کنندگان ) تشکیل می شود.

31-  هریک از کوهنویسان فعال  می­تواند داوطلب برگزاری همایش صعود قلم باشند

32-میزبان صعود قلم نمی تواند به صورت متوالی میزبانی صعود قلم را برعهده گیرد

33-  اعضای هیاًت اجرایی نمی توانند بیش از دو سال متوالی  داوطلب هیات اجرایی شوند .

34-  برگزار کننده یا برگزار کنندگان همایش صعود قلم  نمی­توانند نامزد عضویت در هیات اجرایی یک سال  بعد گردند.

 35- این پیمان نامه  در 34 ماده در تاریخ ..................... به تصویب اعضای شركت كننده در صعود قلم بشرح ذیل رسید و رعایت مفاد آن برای اجرای صعود قلم الزامی خواهد بود.نوع مطلب : اخبار سراسری 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Foot Pain
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:39 ق.ظ
Thanks for some other magnificent post. Where else could anyone get that kind of information in such an ideal manner of writing?
I have a presentation next week, and I am at the look for such info.
Foot Complaints
شنبه 14 مرداد 1396 09:52 ق.ظ
May I simply say what a comfort to find an individual who
truly knows what they're talking about online. You definitely understand
how to bring a problem to light and make it important.
More people should check this out and understand this side of your story.
It's surprising you are not more popular given that you certainly have the gift.
hartmanogjhrkzdku.soup.io
شنبه 17 تیر 1396 04:07 ق.ظ
Appreciation to my father who informed me about this webpage, this blog is
really awesome.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo